www.asbestanalys.se                    

 

 

 

Våra tjänster

 

 

Materialprover som analyseras är kakel som fog/fix, vägg/golvskivor, mattor och lim, isoleringsmaterial av olika slag m.m.

 

Arbetsplatsbesök/besiktning och provtagning genomförs efter överläggning med berörd kund.

 

För att lämna prover, se under kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum

 

Lorem ipsum »

Lorem ipsum dolor sit amet, sed a a consectetuer adipiscing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.