www.asbestanalys.se                

 

 

 

Om asbestanalys

 

 

Analysen genomförs med ljusmikroskop med förstoring cirka 100 ggr.

Utrustning består av frånluftsdon, objektglas samt verktyg för analysarbete, som pincett, skalpell tång m.m. Proverna märkes med identifieringsnummer och förvaras i fyra (4) veckor från identifieringsdagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum

 

Lorem ipsum »

Lorem ipsum dolor sit amet, sed a a consectetuer adipiscing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.